POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

goldenopal.pl

 

§ 1 Dane Administratora


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Goldenopal Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: 61-879 Poznań ul. Łąkowa 14, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: PL7831737882, o nadanym numerze REGON: 363770892, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603262.

 

§ 2 Jak zbieramy dane osobowe?


1) Państwa dane osobowe są zbierane w przypadku:

– rejestracji konta na platformie internetowej www.goldenopal.pl,

– składania zamówień,

– zgłaszania reklamacji,

– subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter),

– korzystania z całości systemu teleinformatycznego sklepu internetowego Goldenopal.

2) Gromadzimy Państwa dane osobowe takie jak:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo)

– adres dostawy kurierskiej – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

– adres e-mail

– numer telefonu

– adres IP

– firmę Przedsiębiorcy

– numer NIP

– numer REGON

– numer PKD

– ewentualne dodatkowe dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Klienta


  • 3 W jakim celu przetwarzamy zebrane dane osobowe?


1) Dane osobowe, które Państwo podają rejestrując się na stronie www.goldenopal.pl, przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

– w celu obsługi i zapewnienia działania Państwa „konta użytkownika” na stronie Sklepu www.goldenopal.pl;

– w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu www.goldenopal.pl oraz w zakresie ich doręczenia;

– w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu towaru i sytuacji pokrewnych;

– w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które mogą Państwo do nas kierować.

2) Dane, jakie zbieramy za pomocą formularzy na stronie www.goldenopal.pl, przetwarzane są w celu:

– weryfikacji Kontrahenta oraz założenia Konta w Sklepie;

– przedstawienia Państwu oferty handlowej drogą elektroniczną;

– złożenia reklamacji produktów zakupionych w Sklepie www.goldenopal.pl w formie elektronicznej;

– dostosowywania zawartości Sklepu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

3) Dokonując subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzane są w celu dostarczenia Państwu drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie www.goldenopal.pl.

4) Będziemy również przetwarzać Państwa dane w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (m.in. przepisami podatkowymi), a więc m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych dotyczących transakcji dokonanych w Sklepie www.goldenopal.pl.

5) Będziemy także przetwarzać Państwa dane dotyczące dokonywanych przez Państwa zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Goldenopal Sp. z o.o.)

6) W związku z działaniem Sklepu możemy dokonywać profilowania wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Państwa dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny tego, jakimi usługami mogą być Państwo zainteresowani – i na przedstawieniu Państwu dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób.


  • 4 Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

1) Będziemy przekazywać Państwa dane podmiotom działającym wyłącznie na nasze zlecenie, tj. takim jak: kurierzy, dostawcy usług informatycznych, dostawcy platformy płatniczej, biura rachunkowe itp. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane organom ścigania, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.


2) Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).


  • 5 Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?


1) W przypadku realizacji dokonywanych przez Państwa transakcji zakupu naszych produktów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń – jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

2) W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Państwa konta użytkownika – w tym do momentu Państwa rezygnacji z tej usługi.

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Państwu Newslettera do czasu Państwa rezygnacji z jego otrzymywania bądź do czasu zakończenia jego świadczenia.

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z tytułu gwarancji czy też innych rozliczeń podatkowych, które będą przechowywane przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).


§ 6 Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?


1. W związku z przetwarzaniem przez Goldenopal Sp. z o.o. Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

– prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych.

– prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia Państwa danych osobowych – jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane). Goldenopal Sp. z o.o. może odmówić usunięcia Państwa danych, jeśli naruszyliście Państwo obowiązujący w Sklepie www.goldenopal.pl Regulamin, a zachowanie Państwa danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez nas roszczeń od Państwa.

– prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo by otrzymać od nas Państwa dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).

– prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną – w każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera na podstawie wniosku wysłanego z adresu e-mail, z którego otrzymują Państwo Newsletter.

– prawo do cofnięcia jakiejkolwiek zgody udzielonej nam wcześniej w procesie rejestracji Konta bądź innej usługi mogą Państwo zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną, wysyłając swój wniosek na podany adres e-mail: sklep@goldenopal.pl, telefonicznie na numer: 500 754 483, bądź listownie na adres: ul. Łąkowa 14, 61-879 Poznań.

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.


§ 7 Jakie są konsekwencje nie podania danych osobowych?


1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych adresowych może uniemożliwić np. weryfikację Kontrahenta czy realizację przesyłki, a co za tym idzie może uniemożliwić dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie www.goldenopal.pl, a także świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną. Z tego powodu podanie podstawowych danych osobowych jest konieczne dla dokonania zakupu.

2) Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

3) Niepodanie danych wymaganych w procesie rejestracji konta użytkownika w Sklepie www.goldenopal.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika i następcze utworzenie zamówienia, co skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu.


§ 8 Mechanizm cookies


1) Używamy niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Goldenopal Sp. z o.o. na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo nasz Sklep czy stronę, jeżeli przeglądarka internetowa z której Państwo korzystają na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

– Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa komputera.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa komputera.

– Wykorzystujemy Cookies własne w celu:

  1. uwierzytelniania Państwa w Sklepie i zapewnienia ciągłości Państwa sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze Strony Internetowej lub Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.

– Popularyzacji Sklepu www.goldenopal.pl za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Meta Platforms Ireland Limited);

– Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google AdWords, doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

– Zbierania opinii, które są publikowane w zewnętrznym serwisie internetowym: opineo.pl (administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu)

2) Ustawienia dotyczące plików cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie i w każdym czasie w przeglądarce, z której Państwo korzystają w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies mogą Państwo znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają.

  • 9 Zasady bezpieczeństwa

1) Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym – w szczególności – połączenia szyfrujące.

2) Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

3) Dla Państwa bezpieczeństwa powinno się pamiętać o stosowaniu haseł uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle Państwa konta Klienta ciągu znaków składających się z minimum 8 znaków: cyfr i dużych liter.

4) W przypadku, jeśli utracą Państwo w jakikolwiek sposób hasło dostępu do Państwa konta Klienta w Sklepie www.goldenopal.pl, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła powinni Państwo podać Login (adres e-mail) w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (który jest jednocześnie Loginem) otrzymają Państwo wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na platformie Sklepu, gdzie możliwe będzie ustawienie nowego hasła.

5) Informujemy również, iż nigdy nie wysyłamy do Państwa żadnej korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Państwa konta Klienta.

6) Proszę pamiętać o tym, aby po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) „wylogować się” z Państwa konta Klienta. Samo zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Sklepu.

7) Proszę nie przekazywać swojego hasła i innych danych dostępowych do strony jakimkolwiek osobom trzecim.