Regulamin Użytkowania Strony

Regulaminu Usługi Newsletter

§ 1. [Postanowienia ogólne]

Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej
(zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Firmę Opal Sp. z o. o.

Operatorem Usługi jest firma Firma OPAL Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: 61-879 Poznań ul. Łąkowa 14, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: PL7831737882, o nadanym numerze REGON: 363770892, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603262, świadcząca usługi newslettera drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. [Przedmiot usługi]

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Firmę Opal Sp. z o. o. na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie goldenopal.pl lub punktów sprzedażowych prowadzonych przez
Firmę Opal Sp. z o. o. bądź firmy powiązane z Firmą Opal Sp. z o. o., a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez te spółki.

Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Firmą Opal Sp. z o. o., udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail),
podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 3. [Warunki korzystania z newslettera]

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie goldenopal.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail,
a następnie kliknie przycisk „Zapisz się do newslettera”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Firmy Opal Sp. z o. o.
oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Firmy Opal Sp. z o. o.
stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. [Czas trwania usługi]

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie  na adres mailowy biuro@goldenopal.pl,
należący do
Firmy Opal Sp. z o. o. podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

Firma Opal Sp. z o. o. może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
Firma Opal Sp. z o. o. ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§ 5. [Ochrona danych osobowych]

Firma Opal Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Opal Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie
w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

Firma Opal Sp. z o. o. zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Firmę Opal Sp. z o. o. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych
w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie
https://goldenopal.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. [Reklamacje]

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy biuro@goldenopal.pl,
pocztą bezpośrednio na adres: Firma Opal Sp. z o. o. 61-879 Poznań, ul. Łąkowa 14

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

Firma Opal Sp. z o. o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2019 

  Formularz kontaktowy

  5 + 10 =

  FIRMA

  O nas

  Siedziba

  Sprzedaż dla firm

  OFERTA

  Oferta

  Wyroby gotowe

  Półfabrykaty

  USŁUGI

  Grawerowanie laserowe

  Diamentowanie i złocenie

  Wydruki 3d i odlewy

  ZAKUPY ONLINE

  FAQ

  Wysyłka i płatność

  Jak kupować

  Regulamin

  Odstąpienie od umowy

  Rejestracja

  Kontakt

  KONTAKT

  + 48 602 171 147

  + 48 602 345 338

  biuro@goldenopal.pl

  webmaster@goldenopal.pl

  LOGOWANIE

  Zaloguj

  Pomoc

  Zgłoś błąd